Porty

From DD-WRT Wiki

Jump to: navigation, search

[edit] Blokowanie Portów

Przykład:

Web = Port 80
FTP = Port 21

Aby tworzyć reguły blokowania portów, należy użyć iptables. Najlepszą kontrolę można uzyskać używając komendy iptables przez SSH lub Telnet. Można również użyć do tego celu strony dostępowej do routera i zakładki Administration/Diagnostics page. Tu również można za pomocą Command Shell wykonywać polecenia.

[edit] Polecenia

Blokowanie Portu - Blokowanie dostępu wszystkim użytkownikom (Przykład: Port 80):

iptables -I FORWARD 1 -p tcp --dport 80 -j DROP

Blokowanie Portu - Blokowanie dostępu pojedyńczemu użytkownikowi (Przykład: Port 21):

iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.101 -p tcp --dport 21 -j DROP

Blokowanie Portu - Blokowanie dostępu wybranemu zakresowi użytkowników (Przykład: Port 21):

iptables -I FORWARD 1 -s 192.168.1.1-192.168.1.101 -p tcp --dport 21 -j DROP

Lista iptables - Pokazanie reguł blokowania:

iptables -L

Cofnięcie Reguły - Usuwanie reguły o numerze (1 = pierwszym) z listy:

iptables -D FORWARD 1

Kasowanie Reguł z iptables - Usuwanie wszystkich reguł:

iptables -F